Generał majorGenerał major

Zakładka szczegółówZakładka szczegółów: Generał major dowodzi większym garnizonem, jak przystało na jego rangę. Może poprowadzić więcej żołnierzy do bitwy.
Ruszaj Generał jest w drodze: x 2
Armia Armia: 270
Uszkodzenia Uszkodzenia: 120 – 120
Punkty wytrzymałości Punkty wytrzymałości: 1
Celność% Celność: 80 %
Umiejętności + Inicjatywa Umiejętności + Inicjatywa: Jest specjalistą – Jest specjalistą
Garnizon: Garnizon

KupiecKupiec

Dostępne Poziom Koszt Zakładka szczegółów
Przedmioty epickie 47 + Łodyga magicznej fasoli x 10000 Generał major brał udział w wielu bitwach i może dowodzić potężnymi armiami bez uszczerbku dla szybkości poruszania się.