Zestaw do budowy domuZestaw do budowy domu

Zakładka szczegółów: Użyj na zniszczonych domach mieszkalnych, aby rozwikłać zadania.

Tej premii można użyć wyłącznie w przygodzie Bliźniacze miasto. Kiedy przygoda przestanie być aktywna, premia zostanie skasowana.

Koszt: Deski z drewna liściastego x 1500
Granit x 1000
Czas wytwarzania: 19 h
Natychmiastowe ulepszenie: 230Klejnoty
Cel: Przygoda: Budynki
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
Zestaw do budowy domuUżyj na zniszczonych domach mieszkalnych, aby rozwikłać zadania.

Tej premii można użyć wyłącznie w przygodzie Bliźniacze miasto. Kiedy przygoda przestanie być aktywna, premia zostanie skasowana. 3 h 48 min. Deski z drewna liściastego x 1500
Granit x 1000
Zestaw do budowy domu x 1
Zestaw do budowy domuUżyj na zniszczonych domach mieszkalnych, aby rozwikłać zadania.

Tej premii można użyć wyłącznie w przygodzie Bliźniacze miasto. Kiedy przygoda przestanie być aktywna, premia zostanie skasowana. 19 h Deski z drewna liściastego x 1500
Granit x 1000
Zestaw do budowy domu x 1