Zestaw do wyburzania ruinZestaw do wyburzania ruin

Zakładka szczegółów: Użyj na ruinach, aby oczyścić obszar i rozwikłać zadania.

Tej premii można użyć wyłącznie w przygodzie Bliźniacze miasto. Kiedy przygoda przestanie być aktywna, premia zostanie skasowana.

Koszt: Deski z drewna liściastego x 1000
Narzędzia x 2000
Proch x 25
Czas wytwarzania: 8 h 36 min.
Natychmiastowe ulepszenie: 160Klejnoty
Cel: Przygoda: Budynki
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
Zestaw do wyburzania ruinUżyj na ruinach, aby oczyścić obszar i rozwikłać zadania.

Tej premii można użyć wyłącznie w przygodzie Bliźniacze miasto. Kiedy przygoda przestanie być aktywna, premia zostanie skasowana. 1 h 43 min. 12 sek. Deski z drewna liściastego x 1000
Narzędzia x 2000
Proch x 25
Zestaw do wyburzania ruin x 1
Zestaw do wyburzania ruinUżyj na ruinach, aby oczyścić obszar i rozwikłać zadania.

Tej premii można użyć wyłącznie w przygodzie Bliźniacze miasto. Kiedy przygoda przestanie być aktywna, premia zostanie skasowana. 8 h 36 min. Deski z drewna liściastego x 1000
Narzędzia x 2000
Proch x 25
Zestaw do wyburzania ruin x 1