Wskazówka Wskazówka

Zakładka szczegółów: Wskazówka Wskazówka
Handel: Nie

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
UnknownUnknown Monety x 200
Dobry papier x 500
Wskazówka x 3
Raport o stanie floty x 1
UnknownUnknown Monety x 1000
Najlepszy papier x 300
Wskazówka x 2
Raport o stanie floty x 1
UnknownUnknown Monety x 200
Dobry papier x 500
Wskazówka x 3
Raport o stanie floty x 1
UnknownUnknown Monety x 100
Zwykły papier x 1000
Wskazówka x 3
Unknown x 1
UnknownUnknown Monety x 1000
Najlepszy papier x 300
Wskazówka x 2
Raport o stanie floty x 1
UnknownUnknown Monety x 200
Dobry papier x 500
Wskazówka x 3
Raport o stanie floty x 1
UnknownUnknown Monety x 1000
Najlepszy papier x 300
Wskazówka x 2
Raport o stanie floty x 1