PsikusPsikus

Zakładka szczegółów: Oto jest czas, gdy duchy i inne potwory wypełzają ze swych kryjówek, by straszyć ludzi. Psikus, który sprawicie swoim znajomym, może przynieść podobne rezultaty.

Efekt Wstrzymanie produkcji
Cel Miejsce pracy na wyspie znajomego
Czas trwania 2 godziny

Koszt: Zwykły papier x 50
Ryby x 50
Czas wytwarzania: 10 min.
Natychmiastowe ulepszenie: 18Klejnoty
Czas trwania: 2 h — Znajomi
Cel: Znajomi: Budynki
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Tak
Typ: Premie produktywności

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
UnknownUnknown Zwykły papier x 50
Ryby x 50
Psikus x 1
UnknownUnknown Zwykły papier x 50
Ryby x 50
Psikus x 1