"Cuchnący" sprej na robale«Cuchnący» sprej na robale

Zakładka szczegółów: Cuchnie… i to okropnie. Ślimaki i żuki nie mogą go znieść.
Koszt: Zboże x 500
Woda x 250
Świetliste zioła x 2
Cuchnący grzyb x 1
Czas wytwarzania: 5 min.
Natychmiastowe ulepszenie: 10Klejnoty
Cel: Przygoda: Budynki
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie
przygoda: Królewna ŚnieżkaKrólewna Śnieżka

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
"Cuchnący" sprej na robaleCuchnie… i to okropnie. Ślimaki i żuki nie mogą go znieść. 1 min. Zboże x 500
Woda x 250
Świetliste zioła x 2
Cuchnący grzyb x 1
x 1
"Cuchnący" sprej na robaleCuchnie… i to okropnie. Ślimaki i żuki nie mogą go znieść. 5 min. Zboże x 500
Woda x 250
Świetliste zioła x 2
Cuchnący grzyb x 1
x 1