"Błyszczący" sprej na robale«Błyszczący» sprej na robale

Zakładka szczegółów: Świeci jasnym, żółtym światłem. Ten sprej dobrze spisuje się przeciwko żukom.
Koszt: Zboże x 700
Woda x 250
Świetliste zioła x 1
Czas wytwarzania: 5 min.
Natychmiastowe ulepszenie: 10Klejnoty
Cel: Przygoda: Budynki
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie
przygoda: Królewna ŚnieżkaKrólewna Śnieżka

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
"Błyszczący" sprej na robaleŚwieci jasnym, żółtym światłem. Ten sprej dobrze spisuje się przeciwko żukom. 1 min. Zboże x 700
Woda x 250
Świetliste zioła x 1
x 1
"Błyszczący" sprej na robaleŚwieci jasnym, żółtym światłem. Ten sprej dobrze spisuje się przeciwko żukom. 5 min. Zboże x 700
Woda x 250
Świetliste zioła x 1
x 1