Nawóz na pole pszenicyNawóz na pole pszenicy

Zakładka szczegółów: Bogaty w minerały nawóz dla wyjałowionych pól pszenicy górskiego klanu.

Premia ta działa tylko podczas wyprawy i zostanie skasowana, kiedy wyprawa przestanie być aktywna.

Koszt: Magiczna fasola x 500
Zioła x 500
Zboże x 80000
Czas wytwarzania: 6 h
Natychmiastowe ulepszenie: 112Klejnoty
Cel: Przygoda: Budynki
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
Nawóz na pole pszenicyBogaty w minerały nawóz dla wyjałowionych pól pszenicy górskiego klanu.

Premia ta działa tylko podczas wyprawy i zostanie skasowana, kiedy wyprawa przestanie być aktywna. 60 min. Magiczna fasola x 500
Zioła x 500
Zboże x 80000
Nawóz na pole pszenicy x 1
Nawóz na pole pszenicyBogaty w minerały nawóz dla wyjałowionych pól pszenicy górskiego klanu.

Premia ta działa tylko podczas wyprawy i zostanie skasowana, kiedy wyprawa przestanie być aktywna. 6 h Magiczna fasola x 500
Zioła x 500
Zboże x 80000
Nawóz na pole pszenicy x 1